ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน ประจำปี 2556

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน และได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ (คลิ๊กที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง)

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information