ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2

      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
      ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป จำนวน ๑๔๓ รายกา ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information