ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

            ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
   ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 5 รายการ ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทร. 042-531576 โทรสาร.042-531574
             รายละเอียดตามเอกสาร แนบไฟล์ ดาวน์โหลด                          

 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information