ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน

   วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ โรงเก็บอากาศยาน (HANGAR) วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินไปศึกษาที่ fly oz australia และพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น - เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล โดย ดร.ทัศณีย์ แสนจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี 
 
          ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
          
          

ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information