พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08

วันที่ 2 เมษายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดพิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน โดยมี พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  ประธานกรรมการอำนวยการ  พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ และ เรือเอกทวนทอง ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน เป็นผู้ประดับปีกแก่ศิษย์การบิน 

พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08
พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information