พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน "นักบินส่วนบุคคล" และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 7 ที่ได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือน ซึ่งวิทยาลัยฯได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ประเภทครึ่งปีก)  โดยมี เรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินให้แก่ศิษย์การบิน

นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังได้ประดับเครื่องหมายอินทนู 1 ขีด ให้แก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 จำนวน 10 นาย ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้สมเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเครื่องหมายอินทนู 1 ขีดนี้ จะเป็นสัญลํกษณ์ของการเริ่มต้น ก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินอย่างเต็มภาคภูมิ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information