พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน MPL – 03

วันที่ 6 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบินที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (PPL) ได้สำเร็จ  ได้แก่

  1. นาย คมพชญ์  บุญสุวรรณ

และพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ประดับอินทนู 1 ขีด ) แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7 ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo ) ได้สำเร็จและปลอดภัยทุกคน  ได้แก่

  1. นายสรร พรหมพล
  2. นายกรินทร์ จันทรกำธร
  3. นายวุฒิพงศ์ ชัยนา
  4. นายสัมพล งามเสน่ห์
  5. นายวิทวัส สุดาจิตร

นอกจากนี้ ยังมีงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (MPL – 03 ) จำนวน 12 คน  ซึ่งทั้งหมดเป็นนักบินฝึกหัด ทุนจากบริษัทการบินไทย ที่ไว้วางใจส่งมารับการฝึกอบรมที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ และในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ศิษย์การบิน MPL – 03 ทุกคน ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยการคล้องพวงมาลัยรับขวัญ จากคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information