พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน MPL รุ่นที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และมอบประกาศนียบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน MPL รุ่นที่ 2 และเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก กัปตันสมยศ มหรรณพ ตัวแทนจากบริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด มาร่วมเกียรติในพิธีด้วย

ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence-Aeroplane) รุ่นที่ 2 มีจำนวน 4 นาย ได้แก่

  1. เรืออากาศตรี จักรเรืองโรจน์ สมุทรสาคร
  2. เรืออากาศตรี พัชรพฤษ์ สุวรรณลอย
  3. เรืออากาศตรี พจน์ เสาะการ
  4.  เรืออากาศตรี สรรเพชร กาลานุกาล

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02
พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information