พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา CPL -07

ขอแสดงความยินกับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน  รุ่นที่ 7 ทั้ง 5 นาย  ที่สำเร็จการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรี พร้อมทั้งได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม

ในวันเดียวกันนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังมีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน ให้แก่ศิษย์การบิน MPL-04 ที่ได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL) จากกรมการบินพลเรือน จำนวน 14 นาย และยังมีงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินรุ่นใหม่ ได้แก่ ศิษย์การบิน CPL-09 จำนวน 7 นาย  (ศิษย์การบินหญิง จำนวน 2 คน ) และ ศิษย์การบิน MPL-05 จำนวน 14 นาย 

ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information