พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวา มหาราช"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.45 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม  ณ อาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน  โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธี และมีครูการบิน ครูภาคพื้น เจ้าหน้าที่ และศิษย์การบินทุกคน มาร่วมถวายความจงรักภักดีในพิธี

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information