ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)

หลังจากที่สะสมความรู้จากการเรียนวิชาภาคพื้น (Ground School) ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ก็ได้เวลาที่น้องๆศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence:MPL) ต้องเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ (DA40) ทุกคนให้ความตั้งใจกับทุกขั้นตอนอย่างมาก ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการฝึกบิน  ศิษย์ทุกคนจะได้รับการดูแลและให้คำแนะนำจากครูการบินอย่างใกล้ชิด

ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)
ภาพบรรยากาศการฝึกบิน (MPL -03)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information