รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุนรางวัลสุดพิเศษ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุในรายการ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดพิเศษ ด้วยการนั่งเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ DA40 ชมทัศนียภาพอันสวยงามเหนือจังหวัดนครพนม

น้องๆผู้ชนะเลิศจากรายการหนูน้อยจ้าวเวหา ได้กล่าวว่า "การได้รับประสบการณ์จริง จากการได้นั่งเครื่องบินจริง กับครูการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศบนท้องฟ้า ได้เห็นการบังคับเครื่องบิน ควบคุมเครื่องบินจริงๆ ซึ่งมันต่างจากเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุที่พวกผมสร้างขึ้น และจากประสบการณ์ครั้งนี้ พวกผมจะนำเอาความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันในรายการหนูน้อยจ้าวเวหา  ขอขอบคุณครูการบินและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการบินนานาชาติทุกท่านด้วยครับ"

รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"
รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information