ว.การบินนานาชาติ มนพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 17-18

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องไอฮอล์ แกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบิน IP05, CPL16, 17, 18 ที่สำเร็จการฝึกอบรม พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL19 ที่สอบผ่านได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL) และงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL21
โดยในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบิน รุ่นที่ CPL รุ่นที่ 18  เป็นศิษย์การบินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 9 คน และศิษย์การบิน สัญชาติไทย จำนวน 3 คน , รุ่นที่ CPL 17 เป็นศิษย์การบิน สัญชาติไทย จำนวน 3 คน และหลักสูตรครูการบิน สัญชาติไทย จำนวน 4 คน ทั้งนี้สำหรับหลักสูตร CPL รุ่นที่ 21 เป็นศิษย์การบินสัญชาติออสเตรเลีย จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 1 คน และสัญชาติไทย 1 คน                   

              ชมภาพบรรยากาศพิธีประดับเครื่องหมายทางการบิน
 
ข่าว : อรปวีณ์  บัวชู
ภาพ  : อรปวีณ์  บัวชู / สุภัทรชรี บุญประชุม

ว.การบินนานาชาติ มนพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information