วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับศิษย์การบินนักบินพาณิชย์ตรี CPL รุ่นที่ 20 เข้ารับการปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ และแนะนำความเป็นมาของสถาบัน การเตรียมตัวเพื่อพร้อมเข้ารับการฝึกกับหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมแนะนำบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ให้ศิษย์การบินได้รับการต้อนรับเหมือนเป็นครอบครัวในรั้ว IAC โดยมี พล.อ.อ. อารมย์ ปัถวี เป็นประธานในการปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นที่ 20 ในครั้งนี้

วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20
วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information