วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย เรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร นักบินพาณิชย์ตรี (CPL) และนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL) เพื่อให้นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจเลือกวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางด้านการบิน 
        ในการนี้   นักบินจากบริษัทการบิน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยการบินนานาชาติ และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร MPL รุ่นที่ 1 ได้ร่วมให้คำแนะนำในการเรียนแก่น้องๆ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  และในวันที่ 1 พย. 54 จะมีศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL) จากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มารับการฝึกอบรมที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554

IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information