วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพท์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เข้าพบ ท่านยากัว ลอปางกาว (Mr.Yakua Lopangkao) อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว และคณะ

IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว
IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information