ศิษย์การบิน MPL-03 ฝึกบิน Airbus A320

ช่วงนี้น้องๆศิษย์การบิน MPL-03 ซึ่งเป็นศิษย์การบินที่ได้รับทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน  กำลังเริ่มเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฎิบัติบนเครื่องบินโดยสาร ในแต่ละขั้นตอนของการฝึกบินนั้น ศิษย์การบินจะได้รับการดูแลจากครูการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกบินเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด

เครื่องบิน Airbus A320 เป็นอากาศยานที่มีพิสัยบินระยะใกล้ถึงปานกลาง ผลิตโดยแอร์บัส เอส.เอ.เอส. เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2531 สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ราว 177-180 คน ภายในประกอบด้วยเคบินกว้างที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินอื่นๆ ที่มีทางเดินระหว่างที่นั่งเพียงช่องเดียว

ติดตามชมภาพบรรยากาศการฝึกบินของศิษย์การบินได้ที่นี่

ฝึกบิน A320
ฝึกบิน A320
ฝึกบิน A320
ฝึกบิน A320
ฝึกบิน A320

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information