สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน

       ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน จำนวน ๑ โครงการ ณ วิยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดโปรดดูตามเอกสารแนบ

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information