สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำแผนกภาคพื้น

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำแผนกภาคพื้น ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดโปรดดูที่เอกสารแนบ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information