สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรนักบิน โอกาสดีมาถึงแล้ว ...  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำความร่วมมืิอกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้สินเชื่อแบบพิเศษแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อด้านการบิน ในโครงการ "สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด" คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information