ออกแบบอนาคตเด็กไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 และงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังอุบลราชธานี จัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายการอาชีพการบิน ในงาน "ออกแบบอนาคตเด็กไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ในงานนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในอาชีพนักบิน และต้องการออกแบบอนาึคตของตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนักบิน เข้ามาสอบถามข้อมูลการศึกษาที่บูธของวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นจำนวนมาก 

บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ
บูธนิทรรศการ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information