อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ ( Yuge National College of Maritime Technology) ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ดร.โคอิชิ คุสุเมะ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยยูเกะ ประเทศญี่ปุ่น ( Yuge National College of Maritime Technology) พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ทำให้น้องๆนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการบินอันน่าประทับใจ อาทิ ชมเครื่องบินแบบต่างๆที่ใช้ในการฝึกบิน ชมการสาธิตการฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) อีกทั้งตัวแทนนักศึกษา ยังได้ทดลองฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ 1 เครื่องยนต์อีกด้วย การเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติครั้งนี้ สร้างความประทับให้กับน้องๆเป็นอย่างมาก

อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information