เบื้องหลังการถ่ายทำ รายการ "รอบภูมิภาค"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค" ซึ่งเป็นการถ่ายทำสกรุ๊ปพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม (2 กันยายน 2555) 
รายการนี้จะออกอากาศในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 15.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"
ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information