เปิดฟ้าเมืองเลย

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน "เปิดฟ้าเมืองเลย" ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 ณ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย 

เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย
เปิดฟ้าเมืองเลย

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information