เปิดรับสมัครระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน ประจำปี 2559

 
เปิดรับสมัครระบบรับตรง ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน ประจำปี 2559
ปฎิทินการคัดเลือกระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559
 
สำหรับผู้สนใจในการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียด  ติดต่อสำนักวิชาบริหารการบิน  088-013-5766, 085-146-4455 และ 02-576-1371,1361
สมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ณ สำนักวิชาบริหารการบิน 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร    10210 สนใจติดต่อสอบถาม 088-013-5766 ,    02-576- 1361, 02-576-1371 Email : npubkk@gmail.com
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริห

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information