เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูการบิน

    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 4 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามใบสมัคร 
           สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้จากไฟล์แนบ
        

รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information