2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2550 นับจนวันนี้ ครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร พนักงาน และแขกผู้ร่วมงานทุกท่าน จากนั้น พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้มอบปีกกิตติมศักดิ์และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้มีเกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ดังรายชื่ีอต่อไปนี้

  1. นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
  2. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์                 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม
  3. นายคุมพล  บรรเทาทุกข์           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
  4. นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
  5. ดร.สมชอบ  นิติพจน์                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
  6. นายแพทย์นิสัย  ตงศิริ               อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
  7. กัปตันสอาด  ศบศาตราศร         อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
  8. พลอากาศเอก นายแพทย์ สุบิน ชิวปรีชา  ที่ปรึกษาด้านการบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติ
  9. นายนิสิต  สมบัติ                        ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครพนม
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี
2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information