"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08

หลังจากที่เรียนวิชาภาคพื้น จนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินในทุกเรื่องแล้ว ก็ถึงเวลาที่ศิษย๋การบินหลักสูตรนัิกบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 (CPL - 08 ) เฝ้านับวันรอคอย นั่นคือวันที่จะได้เริ่มขับเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิต 
แม้ว่าวันนี้อากาศจะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้ามืด จนถึงช่วงสายของวัน ทำให้สภาพภูมิอากาศโดยรอบสนามบินนครพนม เต็มไปด้วยเมฆฝน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกบินของศิษย์การบิน IAC แม้แต่น้อย ศิษย์การบินทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และพลังใจเต็มเปี่ยม พร้อมทั้งทีมครูการบินที่มีชั่วโมงบินสูง คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทำให้การฝึกบินครั้งนี้ไปเป็นอย่างสมบูรณ์แบบ 

"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08
"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information