IAC ร่วมสนับสนุนเยาวชนคนเก่งในรายการ "หนูน้อยจ้าวเวหา"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “ หนูน้อยจ้าวเวหา”  ประจำปี 2555  ได้ดำเนินงานเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยานวิทยาศาสตร์การบิน และส่งเสริมการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ โดยเรียนรู้ ทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ผสมผสานกับการออกแบบเทคโนโลยี ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ เคลื่อนไหวได้  บินได้ ควบคุมได้ด้วยวิทยุบังคับ และจัดให้มีเวทีสำหรับการแข่งขันเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและต่อยอดความคิดไปสู่การสร้างเครื่องบินการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่มีสมรรถนะสูงขั้นสามารถใช้งานได้จริงและสามารถนำไปใช้รองรับภารกิจในโครงการต่างๆได้
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประทับใจ ก็คือ การเปิดบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการบิน ให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้เปิดบ้านให้น้องๆเข้ามาเยี่ยมชมบรรยายกาศการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของการเรียนวิชาภาคพื้น และการเรียนภาคอากาศ รวมไปถึงเยี่ยมชมการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) อีกทั้งยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมตัวเป็นนักบิน โดยมี กัปตันทวนทอง ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน (อดีตนักบินบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับน้องๆ

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มอบให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ก็คือ การแสดงบินผาดแผลงโดยเครื่องบิน Extra 300 L ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. วชิรากรณ์ จิ๋นจันทร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ครูเหยี่ยว เป็นผู้บังคับการบินให้น้องๆได้ชื่นชม สร้างความตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินให้กับน้องๆได้มากทีเดียว 

หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา
หนูน้อยจ้าวเวหา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information