MPL รุ่นที่ 4 ฝึกบิน

หลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากครูการบินและพี่ๆศิษย์การบิน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมาแล้วนั้น ตอนนี้น้องๆศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence - Aeroplane) หรือ MPL รุ่นที่ 4 กำลังรับการฝึกอบรมด้านการบิน (Flight School) จากครูการบินที่มากด้วยประสบการณ์ น้องๆทุกคนจึงได้ประสานความตั้งใจ ผสมกับความเอาใจใส่ในการเรียน พากเพียรเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากครูกันอย่างแข็งขัน
ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 จำนวน 14 นาย ทั้งหมดเป็นนักบินฝึกหัดทุนจากบริษัทการบินไทย ซึ่งไว้วางใจในคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรมทางด้านการบิน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ส่งศิษย์มารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน
ฝึกบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information