Student Pilot: ศิษย์การบิน

อาชีพนักบินเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน และการก้าวสู่ความฝันของใครหลายคนนั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายนัก วิทยาลัยการบินนานาชาติมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันสู่ อาชีพนักบิน ซึ่งไม่ใช่เพียงศิษย์การบินคนไทยเท่านั้น ในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีศิษย์การบินจากหลายประเทศ   เข้ามารับการฝึกอบรมที่สถาบันแห่งนี้ เช่น ศิษย์การบินจากประเทศกาตาร์ (Qatar) ศิษย์การบินจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศลาว (ทุนจากบริษัทการบินลาว)
ศิษย์การบินหลายคน ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยการบินนานาชาตินั้น ประสบความสำเร็จในอาชีพ ก้าวเข้าสู่การเป็นนักบินอย่างภาคภูมิใจ

คลิ๊กชมรูปและรายชื่อศิษย์การบินด้านล่าง

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information